IT-Kompetanse

Kjoberg Programvare AS leverer tjenester innen prosjektledelse og utvikling av IT-systemer med spesialisering på oppfølgingssystemer for entreprenører.

Vårt utgangspunkt er praktisk kunnskap om entreprenørbransjens behov for IT-verktøy.

Vi har utviklet en serie programmoduler (Kppro) for å dekke behovene for prosjektadministrative rutiner hos entreprenører. Disse er utviklet for å bidra til å gjøre hverdagen enklere og mer oversiktlig for våre kunder.