Konsulenttjenester

Kjoberg Programvare AS leverer tjenester innen prosjektledelse og utvikling av IT-systemer med spesialisering på oppfølgingssystemer for entreprenører.

De siste årene har vi blant annet arbeidet med utvikling av systemarkitektur og tekniske løsninger for integrasjon av eksisterende ERP-løsninger og nye e-handelsløsninger.

Stikkord for metoder og teknologier som benyttes er UML, XML, EDI, EDIFACT, JAVA og Progress.

Tjenester som ytes er

  • Prosjektledelse ved utvikling av IT-systemer.
  • Utvikling av systemarkitektur.
  • Utarbeidelse av krav- og systemspesifikasjoner.
  • Programutvikling i Java eller Progress.