Kontraktsoppfølging

Kontraktsoppfølgingen dekker oppfølging av utførte mengder for en kontrakt (prosjekt) og fakturering av denne i form av avdragsnotaer. Etter hvert som prosjektet gjennomføres, kan det skrives ut rapporter som viser hva som er utført og hva som gjenstår.

Kontraktsoppfølgingen baserer seg direkte på de samme postene som under kalkulasjonen. Dersom prosjektet er kalkulert ved hjelp av Kpkalk kan kalkylen overføres direkte til kontraktstyringen. Eventuelt kan postene leses inn fra andre kalkulasjonssystemer som kan eksportere kalkylen i formatet NS3459.

For hver periode registreres utførte mengder for pr postnummer. Utførte mengder kan være dokumentert i form av målebrev, ukerapporter eller i andre former.

Rapporter

  • Avdragsnota - viser mengder og beløp for periode og totalt
  • Målebrev
  • Status kontrakt