Forsystem Lønn

Kplønn er utviklet for å følge opp arbeidstimer og kostnader for prosjekter og for å beregne den lønn hver ansatt skal ha utbetalt for hver periode. Det genereres lønnsdata som kan leses inn i et sentralt lønnssystem for å foreta selve utlønningen. Kplønn dekker alle sentrale regler i overenskomstene for private bygg og anlegg.

For å få en nøyantig oppfølging av produksjonen samtidig med riktig lønn, har det vist seg at dagsedler (timesedler pr dag) fungerer best. Hver timelønnt fyller ut dagseddelen med navn, dato, skift og hvor mange timer han har arbeidet på hver aktivitet. Arbeidslederen påfører nødvendige koder og attesterer. Ved registrering av dagsedlene blir alle koder kontrollert av programmet.

Lønn som ikke er direkte knyttet til timer kan registreres som lønnstillegg. Tilsvarende kan lønnstrekk registreres.

Lønnsoppgjørskjøring 
Ved oppgjørskjøring beregnes lønnsdata basert på registrerte timer og evt. registrerte tillegg og trekk. Lønnsdataene som genereres er komplette for innlesing i sentralt lønnssystem.

Rapporter

Det er laget en serie rapporter for å dekke forskjellige behov, de mest brukte er:

  • Registrerte personer
  • Registrerte dagsedler
  • Lønnsoppgjør
  • Timer og kostnader pr aktivitet