Produksjonsstyring

I produksjonsstyringen samles alle kostnader (og inntekter) pr aktivitet og ressurs for hver periode. Dataene overføres fra modulene for kontrakt, lønn, material og ue.

Tilsvarende kan det lages et produksjonsbudsjett ved å overføre anbudskalkylen til produksjonsstyringen.

Rapporter

Det er laget en rapport som setter sammen produksjons- kostnader og inntekter pr aktivitet og ressurs for valgt periode. Rapporten viser verdier for valgt periode og akkumulerte verdier fra prosjektstart.