Underentreprenør Styring

Kpue er utviklet for å følge opp underentreprenører som utfører arbeid på timer eller mengder. Oppfølgingen gjelder på den ene siden forbrukte timer og kostnader i produksjonen, og på den andre siden oppfølging av fakturaer fra underentreprenørene.

Kjøresedler

For oppfølging av underentrepre- nører, fyller hver underentreprenør ut en kjøreseddel for hver maskin / ressurs hver dag. Disse kjøresedlene registreres med mengder og avtalenummer som definerer timesatser.

Fakturakontroll

Under fakturakontroll av under- entreprenørfakturaer, kontrolleres mengder og timepriser på faktura mot det som er registrert. Når fakturaer godkjennes oppdateres status, slik at disse ikke kommer med på rapporten for interim.

Rapporter

Det er laget en serie rapporter for å dekke forskjellige behov i underentreprenør styringen. De mest brukte rappotene er:

  • Registrerte kjøresedler
  • Mengder og kostnad pr aktivitet
  • Interimsrapport UE